Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Grupė
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-13

Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai

Laikotarpis sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) sorting Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst.eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 0% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) sorting Apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% pelno mokesčio tarifo kitais nei pirmasis mokestiniais laikotarpiais vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, PMĮ 5 str. 2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 6 d.) sorting Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50% pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 6 d. sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 7-10 d.) sorting Apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apmokestinama taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 7-10 d. sorting MM skaičius (PMĮ 12 str.) sorting Neapmokestinamosios pajamos, PMĮ 12 str. sorting MM skaičius (PMĮ 17-1 str.) sorting Trigubo dydžio sąnaudos, patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, PMĮ 17-1 str. sorting MM skaičius (PMĮ 17-2 str.) sorting Iš apmokestinamųjų pajamų atimama filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 17-2 str. sorting MM skaičius (PMĮ 28 str. 2 d.) sorting Atskaitoma paramos suma ne didesnė kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno sumos, PMĮ 28 str. 2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 46-1 str.) sorting Apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl investicijų, PMĮ 46-1 str. sorting MM skaičius (PMĮ 46-2 str.) sorting Pelno mokesčio sumažinimo filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 46-2 str. sorting MM skaičius (PMĮ 46-3 str.) sorting Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl viešuosius interesus tenkinančios veiklos finansavimo, PMĮ 46-3 str. sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.) sorting Laisvosios ekonominės zonos įmonių 0%;2,5%;7,5% tarifu apmokestinamasis pelnas, PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.) sorting Pelno mokesčio sumažinimo suma, kai dirba riboto darbingumo asmenys, PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.
2022 3 664 55 191 296 35 853 592 575 151 184 25 465 349 168 249 101 557 12 788 7 661 762 363 347 354 745 839 98 12 617 821 11 715 231 448 910 2 172 939 148 492 117 15 186 588 1 130 64 906 639 37 175 466 738 87 1 765 000
2021 3 911 51 895 783 35 528 555 956 043 175 14 662 136 227 234 669 479 12 413 5 240 057 198 359 290 276 424 74 10 266 969 8 189 163 641 467 1 947 763 916 446 112 14 024 747 1 114 63 632 184 37 144 741 645 94 1 493 088
2020 3 173 39 977 503 34 202 517 483 958 165 7 450 063 226 164 051 188 12 498 3 365 299 365 354 190 385 341 97 8 300 322 7 168 149 747 591 1 870 766 417 843 116 14 049 454 1 117 42 546 930 35 69 157 813 88 1 471 689
2019 2 367 27 925 443 31 847 432 941 575 191 6 003 121 222 21 635 430 12 776 3 283 454 924 270 132 237 541 80 5 046 991 7 238 155 567 523 1 740 585 128 923 101 9 095 572 1 126 41 010 192 40 63 216 343 97 2 018 504