Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Grupė
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-27

Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai

Laikotarpis sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) sorting Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst.eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 0% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) sorting Apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% pelno mokesčio tarifo kitais nei pirmasis mokestiniais laikotarpiais vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, PMĮ 5 str. 2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 6 d.) sorting Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50% pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 6 d. sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 7 d.) sorting Pajamos iš turto komercializavimo: apmokestinamojo pelno iš susikurto apsaugoto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, dalis apmokestinama taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 7 d. sorting MM skaičius (PMĮ 12 str.) sorting Neapmokestinamosios pajamos, PMĮ 12 str. sorting MM skaičius (PMĮ 171 str. 1 d. ) sorting Iš pajamų atskaitomos trigubo dydžio sąnaudos, patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, PMĮ 171 str. 1 d. sorting MM skaičius (PMĮ 172 str. 1,2 d. ) sorting Iš apmokestinamųjų pajamų atimama filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 172 str. 1,2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 28 str. 2 d.) sorting Iš pajamų 2 kartus atskaitoma suteiktos paramos suma, PMĮ 28 str. 2 d. sorting MM skaičius (PMĮ 462 str. 1 d.) sorting Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto, PMĮ 461 str. 1 d. sorting MM skaičius (PMĮ 462 str. 1 d. ) sorting Pelno mokesčio sumažinimo filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 462 str. 1 d. sorting MM skaičius (PMĮ 463 str.) sorting Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, PMĮ 463 str. sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.) sorting Laisvosios ekonominės zonos įmonių 0%;2,5%;7,5% tarifu apmokestinamasis pelnas, PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.) sorting Pelno mokesčio sumažinimo suma, kai dirba riboto darbingumo asmenys, PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.
2022 3 664 55 191 296 35 853 592 575 151 184 25 465 349 168 249 101 557 12 788 7 661 762 363 347 354 745 839 98 12 617 821 11 715 231 448 910 2 172 939 148 492 117 15 186 588 1 130 64 906 639 37 175 466 738 87 1 765 000
2021 3 911 51 895 783 35 528 555 956 043 175 14 662 136 227 234 669 479 12 413 5 240 057 198 359 290 276 424 74 10 266 969 8 189 163 641 467 1 947 763 916 446 112 14 024 747 1 114 63 632 184 37 144 741 645 94 1 493 088
2020 3 173 39 977 503 34 202 517 483 958 165 7 450 063 226 164 051 188 12 498 3 365 299 365 354 190 385 341 97 8 300 322 7 168 149 747 591 1 870 766 417 843 116 14 049 454 1 117 42 546 930 35 69 157 813 88 1 471 689
2019 2 367 27 925 443 31 847 432 941 575 191 6 003 121 222 21 635 430 12 776 3 283 454 924 270 132 237 541 80 5 046 991 7 238 155 567 523 1 740 585 128 923 101 9 095 572 1 126 41 010 192 40 63 216 343 97 2 018 504